Data e bllokimit Përdoruesi/IP Afati i bllokimit Arsyeja e bllokimit
11/11/2014 Përdoruesi:Brikena kena 1 ditë Përdorim i fjalëve të pista
11/11/2014 79.106.109.204 1 ditë Përdorim i fjalëve të pista
11/11/2014 79.106.109.184 1 ditë Përdorim i fjalëve të pista
11/11/2014 77.28.30.172 1 ditë Përdorim i fjalëve të pista
24/11/2014 130.0.25.115 1 ditë Përdorim i fjalëve të pista
28/11/2014 95.107.229.90 1 ditë Përdorim i fjalëve të pista
28/11/2014 Përdoruesi:Fisnikh 1 ditë Fshirje e përmbajtjeve së faqeve
30/11/2014 79.106.109.223 1 ditë Përdorim i fjalëve të pista
30/11/2014 93.86.247.204 3 ditë Vendosje të përmbajtjeve vandale (rraciste)
01/12/2014 62.162.124.161 1 ditë Fshirje e përmbajtjeve së faqeve
07/12/2014 109.93.204.21 1 ditë Përdorim i fjalëve të pista
08/12/2014 82.114.70.238 1 ditë Përdorim i fjalëve të pista
09/12/2014 Përdoruesi:Duasex 1 ditë Përdorim i fjalëve të pista
10/12/2014 62.162.124.161 3 ditë Fshirje e përmbajtjeve së faqeve *
04/01/2015 Përdoruesi:KrejtHigh 1 ditë Zhvendosje faqesh për dëmtim
06/01/2015 Përdoruesi:KrejtHigh 3 ditë Zhvendosje faqesh për dëmtim *
06/01/2015 Përdoruesi:KrejtHigha 3 ditë Zhvendosje faqesh për dëmtim *
06/01/2015 46.19.230.2 1 ditë Përdorim i fjalëve të pista
07/01/2015 185.33.34.20 1 ditë Përdorim i fjalëve të pista
07/01/2015 79.106.109.204 2 javë Përdorim i fjalëve të pista *
10/01/2015 Përdoruesi:KrejtHigh 2 javë Zhvendosje faqesh për dëmtim **
10/01/2015 Përdoruesi:GoldAGArianAgushi 3 ditë Fshirje e përmbajtjeve së faqeve
08/04/2015 79.106.109.184 3 ditë Përdorim i fjalëve të pista *
07/09/2015 46.19.227.248 3 ditë Vendosje të përmbajtjeve vandale
20/09/2015 79.106.109.158 3 ditë Vendosje të përmbajtjeve vandale
27/09/2015 109.236.38.246 1 ditë Fshirje e përmbajtjeve së faqeve
28/09/2015 Përdoruesi:Tiroooonsi pa kufi Përdorim i fjalëve të pista
28/09/2015 109.69.5.37 1 javë Proxy i hapur, i përdorur për vandalizëm
28/09/2015 95.107.255.63 1 ditë Proxy i hapur, i përdorur për vandalizëm
28/09/2015 79.106.109.176 3 ditë Përdorim i fjalëve të pista
30/09/2015 79.171.53.127 3 ditë Përdorim i fjalëve të pista
30/09/2015 80.80.163.241 3 ditë Përdorim i fjalëve të pista
* Rastet e përsëritura