Please do not leave any comments on this page!
YurikBot is mostly used for resolving interwiki links. It is designed to operate simultaneously on multiple sites to reduce server load. The bot has been given bot status on some larger sites, but may still not have it here.
You can learn more about me at my English page, or leave me a message here.
Thank you!
Translation/Përkthimi (adapted by Dori)
Ju lutem mos vendosni komente në këtë faqe!
YurikBot është një robot që përdoret më tepër për të mirëmbajtur ndërlidhjet midis gjuhëve të tjera. Eshtë krijuar në mënyrë që të punojë njëkohësisht në projekte të ndryshme që të mos ngarkojë shumë shërbyesit. Këtij roboti i është dhënë statusi bot këtu si edhe në disa nga projektet më të mëdhaja.
Mund të mësoni më shumë rreth meje tek faqja në anglisht, ose mund të më leni një mesazh këtu.
Faleminderit!