Logo e WAK2018 Kjo përdoruese është pjesëtare e projektit WikiAcademy Kosovo 2018