Po përpiqem të jap një kontribut në përkthimin e disa artikujve për mua me interes. Komente dhe kritika mund të lini këtu dhe mos harroni t'i firmosini me ~~~~.