Përpara historisë : vjersha dhe poema

Përpara historisë : vjersha dhe poema, me autor Llazar Siliqi. Botuar në Tiranë në vitin 1979 nga "Naim Frashëri". Libri ka 98 faqe.