Pëshurrani i gjyshit poezi, me autor Rifat Kukaj, red. Rrahman Dedaj. Botuar në Prishtinë në vitin 1990 nga "Rilindja". Libri ka 104 faqe.

Shënime: Letërsia shqipe, letërsia për fëmijë, poezia.