Pakica kombëtare ose minoriteti është një grup i popullësisë së një shteti që dallohet nga shumica e popullsisë nga gjuha, zakonet, kultura dhe origjina.

Shih edheRedakto