Një palestër, shkurt për gymnasium (shumës: gymnasiums or gymnasia), është një vend i brendshëm për ushtrime dhe sporte. Fjala rrjedh nga termi grek i lashtë "gjimnazi". Ato gjenden zakonisht në qendrat e atletikës dhe fitnesit, si dhe si hapësira aktiviteti dhe mësimi në institucionet arsimore. "Gym" është gjithashtu emri i përdorur zakonisht për një "qendër fitnesi" ose klub shëndetësor, i cili shpesh është një zonë për rekreacion të brendshëm. Një "palestër" mund të përfshijë ose të përshkruajë edhe zonat ngjitur me ajër të hapur. Në vendet perëndimore, "palestrat" shpesh përshkruajnë vende me fusha të brendshme ose të jashtme për basketboll, hokej, tenis, boks ose mundje, si dhe me pajisje dhe makineri që përdoren për stërvitje të zhvillimit fizik ose për të bërë ushtrime. Në shumë vende evropiane, Gymnasium (dhe variacionet e fjalës) gjithashtu mund të përshkruajë një shkollë të mesme që përgatit studentët për arsimin e lartë në një universitet, me ose pa praninë e fushave, fushave ose pajisjeve atletike.

Brenda një gjimnazi në Amsterdam.

Shiko edhe

Redakto

Referime

Redakto