Pasaporta është dokument udhëtimi për jashtë kufinjve te Italisë dhe u jepet shtetasve italiane për te udhëtuar dhe provuar shtetësinë italiane kur ndodhen jashtë shtetit. Kjo pasaporte qe nga viti 2006 lëshohet ne formatin biometrik dhe ka vlefshmëri 10 vjeçare. Mbajtësit e pasaportës italiane kane te drejte për te aplikuar për udhëtimin drejt Shteteve te Bashkuara te Amerikës pa viza.

Passaportoitaliano2006.jpg