Perlat Qendër

fshat në Shqipëri, në Qarkun e Lezhës