Perlat i Sipërm

fshat në Shqipëri, në Qarkun e Lezhës