Petro Furiki u lind pranë Athinës më 6 shkurt, 1878, ishte gjuhëtar që iu kushtua studimit të gjuhës dhe folklorit të popullsisë shqiptare në Greqi dhe shkroi veprën "Arbër", "Përmbledhje me përralla shqiptare", etj. Vdiq në vitin 1936.