Placenta

Placenta (shtrat i fëmijës) është organ, i cili krijohet në uterus gjatë shtatëzanisë. Ka rol të shumëfishtë gjatë shtatëzanisë. Është organ, i cili zhvillohet së bashku me frytin në mitër (uterus) gjatë shtatëzënisë dhe pas lindjes nxirret jashtë. Kjo gjatë graviditetit sekreton disa hormone, të cilat kanë ndikim, jo vetëm në aktivitetin e organeve seksuale, por edhe në organizmin në përgjithësi. Përveç kësaj, funksioni kryesor i këtij organi është se gjatë graviditetit mundësohet metabolizmi në fyt. Përmes saj fryti furnizohet me oksigjen dhe materie ushqyese nga organizmi i nënës, e po ashtu përmes placentës fryti liron dioksid karbon me produkte të tjera zbërthimi.

Placenta

Placenta sekreton disa hormone, të cilat ndikojnë në zhvillimin e mitrës dhe gjëndrave qumështore gjatë shtatëzanisë. Placenta sekreton këto hormone: setronin, progesteronin dhe Prolanet (gonadostimulinat).