Poezia nëpër kohë : vështrime teoriko-letrare, artikuj kritikë, probleme estetike. Libër me autor Dalan Shapllo. red. Foto Malo. Botuar në Tiranë në vitin 1990 nga "Naim Frashëri". Libri ka 300 faqe.

Shënime: Letërsia shqipe, letërsia botërore, poezia, kritika, interpretimi, estetika.