Polemologjia është studimi i luftës. Fjala rrjedha nga gjuha greke e lashtë πόλεμος (pólemos, "luftë") + -"logjia".

Studentët shqyrtojnë dimensionet ushtarake, diplomatike, filozofike, sociale, politike, psikologjike dhe ekonomike të konflikteve njerëzore. Programet e studimeve të luftës mund të synojnë studentët ushtarakë në forcat e rregullta dhe rezervë, anëtarët e paautorizuar dhe studentët civilë.

FushatRedakto

Polemologjia dallon nga historia ushtarake në atë që përfshin një sërë fushash: