Pretericioni (tejkalimi) vjen nga latinishtja praeteritoi - kalim përtej, kapërcim pa e përmendur.

Pretericioni le ne heshtje për t'u nënkuptuar diçka, por pastaj e përmendme hollësi atë qe nuk u tha para heshtjes. Është formule, përmes se cilës thuhet se nuk do shprehet ajo, qe do te dale me tej ne fjali me me fuqi.

Ndërsa ne retiçence kemi te bëjmë me një figure sugjestive te drejtpërdrejte qe le ne heshtje për te folur me me fuqi, përkundrazi ne pretericion kemi te bëjmë me një figure te tërthorte, sugjestive e ngacmuese qe mohon për te pohuar me force.

Shembull pretericioni :

  • Gjimon topi ... jo ! Midja nga uria.
  • - (Migjeni - Moll' e ndalueme)