Privatizimi është një proces ekonomiko-financiar që e zhvendos pronësinë e një enti apo një firme nga kontrolli shtetëror tek ai privat.

Privatizimi në ShqipëriRedakto

Shiko dheRedakto