Proletarë : poemë, me autor Luan Qafëzezi. Botuar në Tiranë në vitin 1960 nga "Mihal Duri". Libri ka 119 faqe.