Hape menynë kryesore

Proteina C reaktive

gjen i llojit Homo sapiens

Proteina C reaktive është një proteinë e cila gjendet në gjak, niveli i të cilës ritet në përgjigje të inflamacionit.