Psikofizika është ajo degë e psikologjisë që krahason energjinë fizike të një ngacmuesi me ndijimin që raportohet nga një subjekt. Një ngacmues duhet të ketë një farë minimumi të energjisë para se të diktohet nga një receptor ndijues. Disa nga shqisat tona duket se kanë pragje jashtëzakonisht të ulët.

P. sh, Galanter (1962), raportoi se ne jemi në gjendje të perceptojmë krahun e një blete që bie mbi faqen tonë. Po ashtu ne mund të nuhasim një pikë parfumi të përhapur brenda një apartamenti me madhësi të mesme.