Pulla takse

Janë pulla që përdoren për veprime juridike, certifikata ose për shërbime të tjera.