Qemal Murati ka lindur më 6 gusht 1955. Gjuhëtar shqiptar, doktor i shkencave filologjike.


Botime Redakto

 • Elementet e shqipes në gjuhët sllave jugore, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 1990.
 • Konservacione dhe inovacione gjuhësore në fushë të shqipes, Shkup, 1991.
 • Dëshmime onomastike për autoktoninë e shqiptarëve në trojet etnike të tyre në Maqedoni, Fan Noli, Tiranë, 1993.
 • Probleme të gjuhës së sotme dhe historike të shqipes, Shkup, 1994.
 • Kërçova në traditat e saj të vjetra, Shkup, 1996.
 • Drejtpërdorimi i shqipes dhe kultura gjuhësore, Shkup, 1996.
 • Fjalor i shqipes truallsore të Maqedonisë, Tetovë, 1998.
 • Shqiptarët dhe Ballkani ilirik në dritën e emrave të vendeve dhe të familjeve, Tetovë, 1999.
 • Gramatika e gabimeve – Kulla babilonike dhe përzierja e shqipes, Tetovë, 2000.
 • Këngë të moçme kërçovare, Tetovë, 2000.
 • Lirika gjylvetare e grave, Tetovë, 2001.
 • Kokrra urtësie për gjuhën, Tetovë, 2001.
 • Fjalor i fjalëve të rralla të përdorura në viset shqiptare të Maqedonisë, Logos-A, Shkup, 2003.
 • Fjalor idiomatik shqip-maqedonisht, Çabej, Tetovë, 2003.
 • Fjalor i sllavizmave në të folmet shqiptare të Maqedonisë, Albas, 2004.
 • Standardi gjuhësor dhe kultura e shprehjes, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 2004.
 • Trajtesa albanologjike, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 2005.
 • Bashkëmarrëdhëniet gjuhësore shqiptare-maqedonase, Universiteti Shtetëror i Tetovës, 2007.
 • Fjalor toponomastik i tërthoreve shqiptare të Maqedonisë, Universiteti Shtetëror i Tetovës, 2008.
 • Gjuha e medieve – Fjalor i gabimeve gjuhësore, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 2008.
 • Kërçova – Hulumtime linguistike, etnografike dhe folklorike, Shkup, 2008.
 • Për shqipen standarde – përmasa komunikuese dhe kombëtare, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 2009.
 • Manual i thënieve për gjuhën, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 2011.
 • Hetime e vjelje për gjuhën shqipe, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 2012.
 • Fjalor i gabimeve gjuhësore – Këshilla për t’u shprehur saktë dhe bukur, Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup, 2013.
 • Gjuha shqipe në komunikimet publike – Ligjërimi mes zyrtares/ jozyrtares dhe sendërgjí për përmbysje standardi e kthim dialekti, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 2013.
 • Probleme aktuale të gjuhës së sotme shqipe, Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve – Shkup, 2014.