Qendra Rajonale e Mjedisit

Qendra Rajonale e Mjedisit ne Shqipëri është një dege e Qendrës Rajonale te Mjedisit për Evropën Qendrore dhe Lindore (en : Regional Environmental Center ose REC). Qendra kryesore e REC-ut ndodhet ne Budapest, Hungari.

Zyra e REC-ut për Shqipërinë punon për realizimin e misionit të REC duke mbështetur organizatat jofitimprurëse, institucionet mjedisore në të gjitha nivelet, pushtetet vendore dhe aktorë të tjerë të interesuar në fushën e mjedisit, duke mbështetur proceset pjesëmarrëse e shkëmbimin e lirë të informacionit.

Shih edheRedakto