Reaksione endotermike janë ato reaksione që shoqërohen me thithje energjie që do të thotë se energjia e kërkuar për prishjen e lidhjeve të vjetra kimike është më e madhe se energjia e çliruar nga formimi i lidhjeve të reja kimike.

Shih edhe Redakto

Reaksion termokimik