Renina është një hormon i prodhuar nga veshkat. Renina lëshohet për shkak të reduktimit të presionit mesatar në arteriolën hyrëse të lëmshëzit të veshkës (glomerulit veshkor).

Paraqitje grafike e enzimës

FunksioniRedakto

Rëndësia e Reninës qëndron në rolin që ajo ka në sitemin reninë-angjiotensinë, për sekretimin e aldosteronit.

Mekanizmi i veprimitRedakto

Renina transformon angjiotensinogjenin, që është një proteinë me origjinë hepatike (nga mëlçia), në angjiotensinë I (dekapeptid), që më pas transformohet në angjiotensinë II (oktapeptid). Angjiotensina II lidhet me receptorët e pranishëm në qelizat e zonës glomerulare të mbiveshkores duke aktivizuar fosfolipazën C, që prodhon IP3 dhe diacilglicerol (DAG). Aktivizohet proteinë-kinaza C, pasojnë reaksione të tjera. Stimulohet shndërrimi i kolesterolit të lirë në disa ndërmjetës dhe mëpastaj në aldosteron. Aldosteroni rrit thithjen e Na+ dhe të ujit nga tubujt veshkorë.


ReferimeRedakto

Lidhje të jashtmeRedakto