Reostati është një rezistor variabël që përdoret për kontrollimin e rrymës elektrike. Reostatet jan vegleri me rezistenc te ndyrshuemshme,te cilat lidhen ne qark elektrik me qellim te rregullohet intensiteti i rrymes sipas nevojes.