Ringjallje : poemë me autor Llazar Siliqi. Botuar në Tiranë në vitin 1960 nga "Naim Frashëri". Libri ka 52 faqe.