Riprodhimi

Riprodhimi është procesi biologjik përmes të cilit organizmat e rinj individualë, "pasardhësit", prodhohen nga "prindërit" e tyre. Riprodhimi është një tipar themelor i të gjithë jetës së njohur; çdo organizëm individual ekziston si rezultat i riprodhimit. Ekzistojnë dy forma të riprodhimit: aseksual dhe seksual.

Shiko edhe Redakto

Referime Redakto