Salvator Mundi (ose shpëtimtari i botës) është emri i dhënë për përfaqësimet e Krishtit që mbante një rruzull në dorën e majtë duke përdorur dorën e djathtë për të bekuar. Përbërja thekson rëndësinë eskatologjike të sundimit tokësor të Krishtit.

Cristo di Antonello da Messina.jpg