Selitë (Mallakastër)

fshat në Shqipëri, në Qarkun e Fierit