Selmani ne miniaturen turke

Selman el-Farisi ose Selman e Persët (arabisht: سلمان الفارسي) ishte shoku (sahab) i profetit Muhamed (Pegamberi, paqja qoftë mbi të), nga Persia.