Selman el-Farisi ose Selman Persiani apo Salman e Persët (arabisht: سلمان الفارسي) ishte shoku (sahab) i profetit Muhamed (Pejgamberi, paqja qoftë mbi të), nga Persia.

Selmani ne miniaturen turk