Shëngjergj (Tropojë)

fshat në Shqipëri, në Qarkun e Kukësit