Shërbimi Policor i Kosovës

Stampa:Refimprove Stampa:Infobox law enforcement agency

Gjendeni te artikulli Policia e Kosovës. Për shprehjet e ngjashme në shkrim, kuptim apo tingëllim, shikoni këtu.
Sistemi shtetëror
Kosova

Formuar Ne Vitin 1999

Shërbimi Policor i Kosovës ose shkurt ShPK është emërtimi zyrtar i policisëKosovës nën administratën e UNMIK-ut. Komandanti i SHPK-së, është kolonel Sheremet Ahmeti.