Shkencëtari i çmendur (angl. Mad scientist) është një tip personazhezhanrit fiktive, ose maskara, apo beninje dhe i pamendueshëm.

Kaukazian, mashkull, vjetrim, dhëmb të shtrembët, flok të çrregullt, veshje laboratori, spektakle/syze laboratori, poza dramatike — stereotipi popullore të një shkencëtarit të çmendur.