Смисла сетило на човекот кога тој приврзува две работи .