Shtigjet e lirisë ditar me Autor: Haki Stërmilli. Faqet e librit 348.