Shtigjeve të Luftës me partizanët e Brigadës së XVI-Sulmuese

Shtigjeve të Luftës me partizanët e Brigadës së XVI-Sulmuese libër me shënime, mbresa e kujtime me autor Sofo Papavasili. Redaktoi dhe përgatiti për botim Bektash Zite - publicist. Recenzent Dr. Zihni Haskaj - historian. Korrektore Aurora Gusmari. Korrektore letrare Marika Lako. Fotot Halit Gjiriti. Botimet Ada, Tiranë 2009.