Termi simptomë (nga greqishtja σύμπτωμα, 'ngjarje', 'rrethanë', rrjedh nga συμπιπτω, 'bie me', 'bie së bashku' ) tregon një ndryshim subjektiv, të raportuar nga pacienti, i perceptimit normal të vetes dhe të trupit në lidhje me një gjendje patologjike. Dallon si nga shenja klinike, një gjetje objektive patologjike e identifikuar në ekzaminim fizik, si dhe nga gjetja laboratorike, e cila përfshin procedura të analizës laboratorike .

Në gjendjen e sëmundjes dhe në lidhje me kuadron klinike, një individ mund të përkufizohet si simptomatik nëse ka simptoma , paucisimptomatik nëse ka më pak simptoma sesa në një paraqitje tipike ose asimptomatik nëse nuk ka simptoma.

Disa sëmundje mund të mos shfaqin simptoma dhe pacienti mund të zbulojë sëmundjen me analiza rutinë ose për arsye të tjera. Për shembull, shumë forma tumorale janë asimptomatike për periudha të gjata derisa faza e sëmundjes të arrijë një nivel të avancuar.