Sinteza aditive është mënyrë e përzierjes së ngjyrave fiziologjike (drita e ngjyrosur) në të cilën shkëlqimet e ngjyrave të caktuara bashkohen. Ngjyrat themelore nga sinteza aditive janë: vjollcë e kaltëtra (436 milimikrona), e gjelbërta (564 milimikrona) dhe e kuqja (700 milimikrona). Me përzierjen e tri ngjyrave nga sinteza aditive i fitojmë ngjyrat themelore nga sinteza suptraktive.

Sinteza aditive

vjollcë e kaltër + e gjelbër = cian

vjollcë e kaltër + e kuqe = magentë

e gjelbërt + e kuqe = e verdhë

Me përzierjen additive të tri ngjyrave themelore nga sinteza aditive e fitojmë ngjyrën akromatike – të bardhë.

vjollcë e kaltër + e gjelbërt + e kuqe = e bardhë

Të gjitha mestonet, të cilat fitohen me përzierjen e dy ngjyrave aditive, i kan reprezentueset e pikave të veta në drejtimin i cili i lidhë pikat reprezentuese me ato dy ngjyra në diagramin e kromikimit.

Një model i përzierjes së dritave të ngjyrosura me ngjyra themelore të Sintezës aditive

Lidhje të jashtme

Redakto