Ngjyra e bardhë

(Përcjellë nga E bardhë)

Ngjyra e bardhë:

Ngjyra e bardhë

E bardha është ngjyrë e bardhë e cila mnd të përzihet me të gjitha ngjyrat dhe kështu vjen deri te shumë nijansa të ngjyrave. Karakterizohet me pastërti dhe pafajësi. Për syrin e njeriut kjo ngjyrë, me shkëlqimin e saj vjen deri te kokëdhëmbja, por edhe deri te verbërimi.

Në shumë vende perendimore, kjo ngjyrë është simbol i kurorëzimit, ndërsa në vende të lindjes e përshkruajnë si ngjyrë të dhembjes dhe varrimit.


Spektri i valëve elektromagnetike
(nga më e vogëla gjatësia valore deri më e madhja)
gama valë | valë rendgen | valë ultravjollcë | pjesa e dukshme e spektrit | valë infrakuqe | valë mikrovalore | radiovalët
pjesa e dukshme e spektrit: vjollcë | kaltër | jeshile | verdhë | portokalle | kuqe
Ngjyrat
Ngjyrashumë të përdorshme në informatikë: e kuqe | jeshile | e kaltër | tirkize (cijan) | portokalle (magenta) | e verdhë
primare ⇔ sekundare: e kuqe | e kaltër | e verdhë | | portokalle | jeshile | vjollcë
të nxehta ⇔ të ftohta: e kuqe | e verdhë | portokalle | | e kaltër | jeshile | vjollcë
të tjerat: e zeza | e bardha