Sistemi i Emrave të Domenëve

(Përcjellë nga Sistemi DNS)

Domain Name System - DNS/ sqt. Servisi i Emrave Domene (SED)" është sistemi i kodimit të emrave të faqeve të internetit.

Lloj sistemi në teknologjinë e kompjuterëve. Me ndihmën e tij lexuesi informohet për zanafillën e shtetit ose organizatës në të cilin është publikuar ajo fletë.

Pasi për kompjuterët më mirë janë të dhënat të shkruara në numra dhe për njerëzit më mirë në shkronja, është futur edhe ky sistem.

Sistemi në fjalë është i ngjashëm me sistemin e Adresave IP. Ky sistem ka emrat e adresave që në këtë teknologji thirret Emri i domenit (Domain Name). Këta emra i takojnë një niveli më të lartë të quajtur Niveli i sipërm i domeneve (Top-Level-Dmain). Pjesët e emrave janë të ndara sikurse tek adresat IP, me një pikë si p.sh yahoo.com, sq.wikipedia.org

Top-Level-Domain janë disa shkurtesa dhe zakonisht shkruhen në fund të emrit të domenit. shkurtesat janë tipike për shtetet përkatëse ose për organizatat, për :

  • .al=Shqipëria
  • .it=Italia
  • .com=komerciale
  • .org= institute ose organizata
  • .net=rrjetë e përgjithshme
  • .edu=shkollat amerikane (si dhe sistemet e edukimit ne bote)
  • .gov=zyre amerikane
  • .mil=ushtrisë amerikane

Dhënia e emrave për domen, bëhet nga qendra e lidhjes me internetin (Provider), pasi që të jetë kontrolluar në mos ai emërtim është nënë licencë apo përdoret nga dikush tjetër.