Shqiptimi (shk. sqt.) ka disa kuptime zanore dhe gjuhësore:

Zanorja Redakto

Theksi i fjalës, zërit njerëzor dhe mënyrës të të folurit.

Gjuhësimi Redakto

  1. Përkthimi prej gjuhëve të huaja, që nuk është njëjtë si përkthimi i përgjithshëm :
    1. en: Pronunciation — sq: Shqiptimi — sqt: Pronënsiejshën
    2. en: Production — sq: Prodhimi — sqt: Prodakshën

Por edhe flitet për një send ose emër :

Përkthimi Redakto

gjuhësi, përkthimi nga një gjuhë e huaj në gjuhën shqipe.

Shiko edhe Redakto