Një sistem riprodhues është pjesa e një organizmi që i bën ata të aftë të riprodhohen seksualisht . Njerëzit dhe kafshët e tjera përdorin sistemin e tyre riprodhues për të kryer marrëdhënie seksuale si dhe për të riprodhuar. Sistemi riprodhues është një nga sistemet e organeve të njeriut.

Ilustrimet këtu tregojnë vetëm sistemet riprodhuese të njeriut. Gjitarët e tjerë kanë sistem të ngjashëm riprodhues.

Ilustrim që përshkruan sistemin riprodhues të femrës (pamje sagitale).