Sopot (Borshi i vjetër) sot njihet me teper me emrin Borshi i vjeter.

Historia

Redakto

Per here te pare dokumentohet nga gjografi arab Al Edrizi ne vitin 1192 dhe me vone ne ate te 13. si arhondi. Ne regjistrin osman te 1431 eshte fiksuar si krzevend dhe i jepte emrin nahijes ndersa ne vitin 1582 zbret ne 50 shtepi Ne vitin 1570 emri kalon mbi beshtjellen e Borshit apao te Sopotit sic quhej

Pershkrimi

Redakto

Gjendja e sotme

Redakto

Shih edhe

Redakto

Borshi i Vjetër

Literatura

Redakto

Pango. Apostol ' Enciklopedia e Delvinës dhe e Sarandës' Toena 2002