Përshtatja e filtrit të abuzimit

Differences between versions

ArtikulliVersion from 21 janar 2013 19:07 by EuriditiVersion from 21 janar 2013 19:09 by Euriditi
Veprime për t’u ndërmarrë, kur ka përputhje
Veprime për t’u ndërmarrë, kur ka përputhje
Ndalo
Ndalo
Shënjo: Faqja permban tekst standart. Faqe ne mbikqyrje.
Shënjo: Faqja permban tekst standart. Faqe ne mbikqyrje.
Paralajmëro: abusefilter-warning-testeditwarn