Ndryshimet e fundit të filtrit

Abuse Filter navigation (Faqja kryesore | Recent filter changes | Examine past edits | Abuse log)
Përmirëso kërkimin
Faqja e parëFaqja e mëparshmeFaqja tjetërFaqja e fundit
Filtër Koha Përdoruesi Përshkrimi i filtrit publik Flamujt Veprimet Ndryshimet
19 13 korrik 2022 02:23 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Ndihmësi i Artikujve I Aktivizuar
 • Shënjo: Ndihmësi i Artikujve
Ndryshimet
19 13 korrik 2022 02:20 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Ndihmësi i Artikujve I Aktivizuar
 • Shënjo: Ndihmësi i Artikujve
Ndryshimet
19 13 korrik 2022 01:53 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Ndihmësi i Artikujve I Aktivizuar
 • Shënjo: Ndihmësi i Artikujve
Ndryshimet
19 13 korrik 2022 01:27 Xaosflux (diskuto | kontribute) Etiketat ndihmësi i artikujve  
 • Shënjo: ndihmësi i artikujve
Ndryshimet
19 13 korrik 2022 01:26 Xaosflux (diskuto | kontribute) Etiketat ndihmësi i artikujve I Aktivizuar
 • Shënjo: ndihmësi i artikujve
Ndryshimet
19 13 korrik 2022 01:25 Xaosflux (diskuto | kontribute) Etiketat ndihmësi i artikujve I Aktivizuar
 • Shënjo: ndihmësi i artikujve
Ndryshimet
19 13 korrik 2022 01:25 Xaosflux (diskuto | kontribute) etiketat ndihmësi i artikujve I Aktivizuar
 • Shënjo: ndihmësi i artikujve
 
18 13 korrik 2022 00:01 Xaosflux (diskuto | kontribute) 1 E Fshirë
  Ndryshimet
  18 13 korrik 2022 00:01 Xaosflux (diskuto | kontribute) 1  
   Ndryshimet
   18 13 korrik 2022 00:00 Xaosflux (diskuto | kontribute) 1  
   • Shënjo: TestTag1
    
   12 7 mars 2021 02:48 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Ndryshim i faqeve personale të përdoruesve të tjerë I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-userpage
   Ndryshimet
   12 7 mars 2021 02:47 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Ndryshim i faqeve personale të përdoruesve të tjerë I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-userpage
   Ndryshimet
   7 11 tetor 2020 12:24 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Zbrazje faqesh I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-blanking
   Ndryshimet
   12 19 korrik 2020 11:52 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Ndryshim i faqeve personale të përdoruesve të tjerë I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-userpage
   Ndryshimet
   9 8 qershor 2020 16:55 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Simbole përsëritëse I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-repeating-characters
   Ndryshimet
   9 8 qershor 2020 16:52 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Simbole përsëritëse I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-repeating-characters
   Ndryshimet
   6 7 qershor 2020 16:23 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Faqe e re shumë e shkurtër I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-short-page
   Ndryshimet
   12 5 maj 2020 17:16 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Ndryshim i faqeve personale të përdoruesve të tjerë I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-userpage
   Ndryshimet
   12 5 maj 2020 16:26 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Ndryshim i faqeve personale të përdoruesve të tjerë I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-userpage
   Ndryshimet
   15 4 maj 2020 20:25 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Heqje të mëdha përmbajtje I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-removing-large-content
   Ndryshimet
   15 3 maj 2020 18:29 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Heqje të mëdha përmbajtje I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-removing-large-content
   Ndryshimet
   12 3 maj 2020 18:29 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Ndryshim i faqeve personale të përdoruesve të tjerë I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-userpage
   Ndryshimet
   10 3 maj 2020 18:28 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Bërtitje I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-shouting
   Ndryshimet
   9 3 maj 2020 18:28 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Simbole përsëritëse I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-repeating-characters
   Ndryshimet
   8 3 maj 2020 18:27 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Heqja e stampës së grisjes I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-delete-template
   Ndryshimet
   7 3 maj 2020 18:26 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Zbrazje faqesh I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-blanking
   Ndryshimet
   6 3 maj 2020 18:26 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Faqe e re shumë e shkurtër I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-short-page
   Ndryshimet
   15 3 maj 2020 18:25 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Heqje të mëdha përmbajtje I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-removing-large-content
   Ndryshimet
   12 3 maj 2020 18:25 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Ndryshim i faqeve personale të përdoruesve të tjerë I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-userpage
   Ndryshimet
   10 3 maj 2020 18:23 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Bërtitje I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-shouting
   Ndryshimet
   9 3 maj 2020 18:22 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Simbole përsëritëse I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-repeating-characters
   Ndryshimet
   8 3 maj 2020 18:20 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Heqja e stampës së grisjes I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-delete-template
   Ndryshimet
   7 3 maj 2020 18:20 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Zbrazje faqesh I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-blanking
   Ndryshimet
   6 3 maj 2020 18:13 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Faqe e re shumë e shkurtër I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-short-page
   Ndryshimet
   2 3 maj 2020 18:11 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Figura emotive I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-emojis
   Ndryshimet
   6 30 prill 2020 23:27 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Faqe e re shumë e shkurtër I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-short-page
   Ndryshimet
   6 30 prill 2020 23:21 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Faqe e re shumë e shkurtër I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-short-page
   Ndryshimet
   15 30 prill 2020 16:40 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Heqje të mëdha përmbajtje I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-removing-large-content
   Ndryshimet
   15 30 prill 2020 01:08 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Heqje të mëdha përmbajtje I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-removing-large-content
   Ndryshimet
   10 30 prill 2020 01:08 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Bërtitje I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-shouting
   Ndryshimet
   9 30 prill 2020 01:07 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Simbole përsëritëse I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-repeating-characters
   Ndryshimet
   7 30 prill 2020 01:07 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Zbrazje faqesh I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-blanking
   Ndryshimet
   15 30 prill 2020 00:52 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Heqje të mëdha përmbajtje I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-removing-large-content
   Ndryshimet
   15 30 prill 2020 00:44 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Heqje të mëdha përmbajtje I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-removing-large-content
    
   13 29 prill 2020 06:01 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Emra përdoruesish fyes E Fshirë
   • Ndalo: abusefilter-disallowed
   Ndryshimet
   13 29 prill 2020 05:13 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Emra përdoruesish fyes E Fshirë
   • Ndalo: abusefilter-disallowed
    
   2 29 prill 2020 05:05 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Figura emotive I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-emojis
   Ndryshimet
   13 29 prill 2020 02:46 Xaosflux (diskuto | kontribute) Abusive account names E fshehur
   • Ndalo: abusefilter-disallowed
    
   7 29 prill 2020 00:20 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Zbrazje faqesh I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-blanking
   Ndryshimet
   7 29 prill 2020 00:19 Klein Muçi (diskuto | kontribute) Zbrazje faqesh I Aktivizuar
   • Ndalo: abusefilter-disallowed-blanking
   Ndryshimet
   Faqja e parëFaqja e mëparshmeFaqja tjetërFaqja e fundit