Dallime mes rishikimeve të "Carl Friedrich Gauss"

v
ska përmbledhje të redaktimeve
v
== Jeta ==
 
NwNe moshwnmoshen shtatwshtate vjeçare, Karl Fridrih Gauss ka filluar shkollwnshkollen fillore dhe potenciali i tij u vu re pothuajsemenjwherwpothuajsemenjehere. MwsuesinMesuesin tij, Buttner dhe asistenti i tij, Martin Bartels, ishin tw habitur kur Gausi pwrmblodhipermblodhi shumwnshumen 1-100 nwne cast nga diktimi se shuma ishte 50 palwpale twte tjera twte numrave ku çdo palwpale pwrmbledhjepermbledhje twte 101.
Nw 1788 filloi edukimi i Gausit nwne gjimnaz me ndihmwnndihmen e Buttner dhe Bartels. Pas marrjes sw njw burse nga Duka i Brunswick-Wolfenbuttel, Gausi hyru nwne Kolegjin Carolinum nwne 1792. NwNe akademi Gaussi ka zbuluar nwne mwnyrwmenyre twte pavarur ligjin Bode, teoremwn binome dhe arithmetike-logjike, si dhe ligjin e reciprocitetit katror teoremwnteoremen e numrit.
Nw 1795 Gausi u largua nga Brunswick pwr tw studiuar nw Gottingen University. MwsuesiMesuesi i Gausit ishte Kaestner. Miku i tij i vetwm nwne mesin e nxwnwsvenxenesve ishte Farkas Boljait. Ata u takuan nw 1799 dhe ndenjwnndenjen me njwrinjeri-tjetrin pwrper shumwshume vite.
Gausi u kthye nwne Brunswick, kur ai mori njw diplomw nw 1799. Pasi Duka kishte rwnw dakort tw vazhdonte ti jepte bursw Gausit, ai kwrkoi qw Gausi twte paraqiste njwnje dezertacion pwrper doktoratwndoktoraten nwne Universitetin Helmstid.
Me burswnbursen e tij pwrper ta mbwshteturmbeshtetur atwate Gausi nuk kishte nevojwnevoje pwrper twte gjetur njwnje punwpune. Ai botoi librin Disquisitiones Arithmeticae nwne verwnveren e vitit 1801. KanwKane qenwqene 7 seksione, por pjeswnpjesen e fundit i wshtweshte kushtuar vetwmvetem teoriswteorise swse numrave.
 
 
9

edits