Ndryshimi mes inspektimeve të "Kongresi i Elbasanit"

==Delegatet==
Gjatë periudhës së përgatitjes kujdes të veçantë iu kushtua pjesëmarrësve , gjegjësisht delegatëve. Klubi i Shkupit e autorizoi [[Midhat Frashëri]]n, Klubi i Manastirit – njohësin më të mirë dhe njeriun më kompetent për çështjet shkollore – [[Gjergj Qiriazi]]n dhe zonjën [[Sevasti Qiriazi-Dako|Sevasti Qiriazi]], nga Ohri u delegua Hamdi dhe Abdullah beu, ndërsa nga Struga - Abdullah Rushit Ahmeti. Në mesin e 35 delegatëve nga të gjitha vendet e Shqipërisë, të përfshirë në 28 klube dhe nga dy shkollat misionare që vepronin në Shqipëri, në Kongres nuk morën pjesë delegatë nga Shkodra, por ata e kishin njoftuar organizatorin se do t’i pranojë të gjitha vendimet e këtij kongresi.
Në mesin e delegatëve ishin atdhetarët dhe mësuesit më të njohur të lëvizjes kombëtare, si: dom [[Nikoll Kaçorri]], [[Jahja Ballhysa]]{{<ref>"Albanian Encyclopedic Dictionary" Albanian Academy of Science.ISBN 978-99956-10-27-2</ref>}}., [[Dervish bej Biçaku]], Gligor Cilka, Simon Shuteriqi, Josif Haxhi Mima, Qemal Karahasani, Orhan Pojani, Ahmet Dakli, Refik Toptani, Hafiz Ibrahim Dalliu, Thoma Papapano, Dhimitar Buda, Emin Haxhiademi, Abdullah Koprënaçka, Kristo Dako, Qamil Haxhifeza, Mihal Sava, Andrea Konomi, Selaman Bloshmi, Idhomenë Kosturi, Kahreman Vironi etj. Tërë punën rreth mbajtjes së Kongresit e kreu me plot sukses patrioti i shquar Lev Nosi.
 
==Mikpritja e delegateve==
Anonymous user