Ndryshimi mes inspektimeve të "Gjyqësori i Kosovës"

v (KosoWar zhvendosi faqen Judiciary of Kosovo tek Gjyqësori i Kosovës)
Vepron për Gjykatën e Apelit dhe trajton në shkallën e dytë të gjitha çështjet penale të ndjekura dhe të vendosura në shkallë të parë nga niveli bazë: të gjitha ankesat për çështje të vendosura nga gjykatat themelore, konfliktet e juridiksionit dhe rastet tjera të parashikuara me ligj. Prokuroria e Apelit përbëhet nga departamentet e mëposhtme:
 
#Departamenti i Krimeve të Përgjithshme
#Departamenti i Krimeve të Rënda
#Departamenti i Krimeve për të Mitur
 
Departamenti i Krimeve të Mitur
 
 
Prokuroria e Apelit ka kompetencë në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës.<ref>Law on State Prosecutor, Art. 16</ref>