Qeveria e Përkohshme e Shqipërisë - Other languages